Vergoedingen mantelzorgers
Maak er gebruik van

Kan ik vergoeding krijgen?

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor mantelzorgondersteuning, reizen en parkeren, mantelzorgwaardering en extra zorgkosten.

Vergoedingen van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Soms worden de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Onze samenwerkingspartners CZ, VGZ, Univé, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid bieden vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Via CareynPlus heeft u extra voordeel op de aanvullende verzekering. Kijk hier voor meer informatie over de voordelen. Hier vindt u een overzicht van mantelzorgvergoedingen door alle zorgverzekeraars.

Reiskostenvergoeding

Er bestaat geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die u als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding of zijn sommige kosten aftrekbaar van de belasting. Vraag dit na bij het WMO loket van uw gemeente.

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten. U kunt om een tegemoetkoming meerkosten vragen bij uw gemeente. Vraag dit na bij het WMO loket van uw gemeente. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten

Persoongebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener - uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst. Lees meer over het persoonsgebonden budget.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Lees meer over mantelzorgwaardering

Individuele bijzondere bijstand

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en die u niet met een andere regeling vergoed krijgt. De aanvraag voor de bijzondere bijstand kunt u schriftelijk doen bij uw gemeente.

Bron: Mezzo

Personenalarmering aanvragen

  • Altijd bereikbaar
  • Professionele hulp bij nood
  • ISO gecertificeerd
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen
Direct aanvragen Meer informatie

Diensten die u helpen

Zorgverzekeringen met korting

Vergoeding en korting zorgverzekering

Vergoeding en korting op uw zorgverzekering en vele extra's voor leden van CareynPlus.

Lees meer
Mantelzorgondersteuning, hulp voor mantelzorger

Mantelzorg ondersteuning

Hulp bij lichte zorgtaken, praktische zaken, nachtzorg, maar ook voor een wandeling of koffie drinken.

Lees meer
Belastinghulp aan huis

Belastinghulp aan huis

Wat kunt u terug krijgen en wat niet? Waar haalt u de juiste cijfers vandaan? Laat u helpen door onze belastinghulp aan huis.

Lees meer
Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Zoekt u een betrouwbare en betaalbare particuliere huishoudelijke hulp? Wij regelen het voor u.

Lees meer